Oferta

Radary dopplerowskie

W naszym asortymencie znajdą Państwo radary dopplerowskie, które służą do precyzyjnych pomiarów szybko poruszających się obiektów. Dotyczy to nie tylko ich wykrywania, ale również prędkości zbliżania się i oddalania. Są to urządzenia wyprodukowane przez południowoafrykańskie przedsiębiorstwo EDH Doppler, które specjalizuje się w dostarczaniu na rynek sprzętu o takim przeznaczeniu.

Radary dopplerowskie mogą być wykorzystywane między innymi jako urządzenia:

  • mierzące prędkość pocisków i szybko poruszających się obiektów w przemyśle zbrojeniowym;
  • badające prędkość poruszania się chmur w branży meteorologicznej, w której stosuje się także sprzedawane przez nas stacje meteorologiczne służące do pomiaru warunków pogodowych;
  • pomagające policjantom w mierzeniu szybkości poruszania się pojazdów samochodowych na drogach.

W jaki sposób działają radary dopplerowskie?

Radary te dokonują pomiarów poprzez emitowanie fali, które odbijają się od obserwowanego obiektu. Wykorzystują one zjawisko fizyczne zwane efektem Dopplera, które polega na tym, że w zależności od źródła wytwarzane są fale o zróżnicowanych częstotliwościach. W trakcie badania bierze się pod uwagę takie zmienne jak: natężenie wiązki, częstotliwość wiązki powracającej, jak również czas umożliwiający pokonanie drogi od źródła.

Rodzaje radarów dopplerowskich

W przypadku zamówienia jednego z produktów firmy EDH Doppler, mogą Państwo dokonać wyboru spośród dwóch typów radarów dopplerowskich:

  • radarów taktycznych wojskowych, które zbierają dane przesyłane do systemu kierowania ogniem SKO wraz z danymi systemów pogodowych IRDAM
  • radarów poligonowych służących między innymi do badań parametrów balistycznych, wyznaczania trajektorii lotu pocisku czy pomiaru prędkości pocisku.

W naszej ofercie znajdują się również symulatory prędkości.


Żołnierze w terenie