Oferta

Badania materiałów łatwopalnych i energetycznych

Zajmujemy się sprzedażą instrumentów do badań materiałów energetycznych i łatwopalnych. Są to urządzenia wyprodukowane na zlecenie czeskiego przedsiębiorstwa OZM Research przez wybitnych naukowców, którzy dysponują niebagatelną wiedzą. Koncern już od 1997 roku dostarcza instrumenty badawcze do wojskowych centrów badawczo-rozwojowych, międzynarodowych jednostek certyfikujących, producentów materiałów wybuchowych i amunicji, uczelni, elektrowni atomowych oraz instytutów medycyny sądowej w niemal 40 krajach.

Co dokładnie sprawdzają urządzenia badające materiały łatwopalne i energetyczne?

Instrumenty badające materiały łatwopalne i energetyczne są używane w celach naukowych do oceniania właściwości tych materiałów oraz możliwości ich zastosowania w nowych wyrobach, jak i w celach bezpiecznego ich przechowywania czy transportu.

Jednym z takich urządzeń jest zautomatyzowany młot - tester udarności BFH 12A z naszego asortymentu, który jest przeznaczony do pomiaru wrażliwości na uderzenia wielu materiałów energetycznych, do których zaliczamy:

  • materiały wybuchowe z dużą zawartością propylenów;
  • substancje pirotechniczne;
  • wiele innych materiałów czułych na bodźce uderzeniowe.

Z kolei X Spark 10 jest zaawansowaną aparaturą służącą do badania wrażliwości elektrostatycznej. Jest o tyle ważne, że wyładowania elektrostatyczne są często przyczyną wybuchów materiałów energetycznych. Do pomiaru zachowania substancji w trakcie procesu spalania używa się bomb manometrycznych, które tak, jak balistyczne systemy pomiarowe, wykorzystuje się do przeprowadzania pomiarów parametrów balistycznych, choć innego rodzaju. Natomiast celem laboratoryjnej komory detonacyjnej jest bezpieczne i pozbawione hałasu wykonanie eksperymentów detonacyjnych z udziałem środków wybuchowych.

 

Żołnierze w terenie