Oferta

LIGHTWEIGHT SUPER ENTRY

  • Największa średnica: 80mm
  • Wysokość po rozłożeniu: 2m – 4m
  • Wysokość po złożeniu: 1.2m – 1.7m
  • Udźwig: 20kg – 30kg

Żołnierze w terenie