Oferta

X SPARK 10 BADANIE WRAŻLIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNEJ

Kategoria: OZM Research

X SPARK10 ZAAWANSOWANA APARATURA WRAŻLIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNEJ

X SPARK 10™ to najnowsza generacja tego uniwersalnego oprzyrządowania testującego zaprojektowanego do dokładnej oceny wrażliwości materiałów energetycznych na iskrę elektrostatyczną w zakresie energii rozładowania od 25 μJ do 17,5 J i napięcia między 500 V a 10 kV.

Badanie wrażliwości na iskry elektrostatyczne wraz z badaniem wrażliwość zarówno na uderzenie, jak i na tarcie, to kluczowe metody określenia parametrów bezpieczeństwa.
X SPARK 10 zapewnia dokładny pomiar energii inicjacji iskier dla szerokiego zakres krystalicznych materiałów energetycznych z pierwotnych materiałów wybuchowych do wrażliwych plastikowych materiałów wybuchowych.

Wyładowanie elektrostatyczne jest jedną z najczęstszych i najmniej scharakteryzowanych przyczyn przypadkowych wybuchów materiałów energetycznych. Wraz z wrażliwością na tarcie
i uderzenia dostarcza niezbędnych informacji do bezpiecznego obchodzenia się i wytwarzania materiałów energetycznych. Wiarygodne dane dotyczące wrażliwości na iskry elektrostatyczne materiałów energetycznych ma zatem kluczowe znaczenie dla ich produkcji, kontroli jakości, przetwarzania, załadunku, transportu, przechowywania, demilitaryzacji oraz badania i rozwoju nowych materiałów wybuchowych.

 

Żołnierze w terenie