Oferta

BHH12A TESTER UDARNOŚCI

Kategoria: OZM Research

BFH 12A ZAUTOMATYZOWANY MŁOT (TESTER UDARNOŚCI)

Wrażliwość na bodźce uderzeniowe jest jedną z najważniejszych cech materiałów energetycznych określających ich bezpieczeństwo w postępowaniu, przetwarzaniu lub transporcie. Zautomatyzowany młot BAM BFH 12A służy do pomiaru czułości na uderzenia stałych lub ciekłych materiałów energetycznych tj. materiałów wybuchowych o wysokiej zawartości propylenów, materiałów pirotechnicznych lub pierwotnych materiałów wybuchowych i innych substancji podejrzanych o wrażliwość na bodźce uderzeniowe.

BFH 12A jest wyposażony w automatyczny mechanizm podnoszący do zdalnego pozycjonowania, upuszczania i zbierania masy spadającej. BFH 12A wprowadziła unikalne okno wymiany odważników dla bezpieczniejszej, szybszej i wygodniejszej wymiany ciężarków.

BFH 12A został zaprojektowany, aby spełnić wszystkie odpowiednie międzynarodowe standardy testowania, największą uwagę zwrócono na precyzję (mosiężne rowki o niskim współczynniku tarcia użyte w ciężarkach; prowadnica ze stali nierdzewnej; skalibrowany zestaw obciążników), wygodne użytkowanie (automatyczny mechanizm podnoszenia) i bezpieczeństwo (zdalnie sterowane urządzeniem zwalniające ciężar i ekranowana obudowa ochronna).

Zastosowany szeroki zakres energii uderzenia (od 0,25 J do 100 J) pozwala zmierzyć wrażliwość dużej różnorodności materiałów energetycznych od wrażliwych pierwotnych materiałów wybuchowych na względnie niewrażliwe wtórne materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne badane substancje.

 

Żołnierze w terenie