Oferta

Usługi konsultacyjne

Usługi konsultacyjne

Trudno jest poruszać się w skomplikowanym świecie awioniki oraz związanych z nią przepisów i regulacji. Bazując na bogatej wiedzy i doświadczeniu, SA Group oferuje wysoko kwalifikowaną służbę konsultacyjną, by pokierować klienta przez złożoną dynamikę awioniki i elektroniki pokładowej, by podejmować decyzje, które zaowocują w najbardziej efektywnych i cenowo opłacalnych produktach zamontowanych na ich statkach powietrznych. SA Group zapewnia usługi konsultacyjne wielu różnym klientom z różnych segmentów rynku lotniczego.

Usługi konsultacyjne w zakresie eksploatacji statków powietrznych

Dla każdego operatora statków powietrznych, dysponowanie bieżącą wiedzą i rozeznaniem w aktualnych regulacjach, przepisach i wymaganiach dotyczących utrzymywania sprawności statków powietrznych, w sytuacji gdy EASA wciąż wydaje nowe regulacje. SA Group zapoznaje się codziennie ze wszystkimi dokumentami wydanymi przez EASA i inne władze lotnicze i w związku z tym ma pełną i aktualną wiedzę, dzięki której jest w stanie efektywnie doradzać klientom oraz dokonywać przeglądu dopuszczeń do lotów posiadanych przez nich statków powietrznych. W przypadku konieczności dokonania zmian w systemach awioniki, SA Group jest w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania, które umożliwią legalną eksploatację statków powietrznych obecnie i w najbliższej przyszłości.

Usługi konsultacyjne producentów statków powietrznych

SA Group utrzymuje stałe kontakty z producentami statków powietrznych i producentami ich systemów awionicznych, w związku z czym jest w stanie przekazać wskazówki związane z dowolnymi systemami awionicznymi, takimi jak certyfikacja, zasady eksploatacji i obsług technicznych oraz dotyczących zapewnienia dopuszczenia do lotów statku powietrznego obecnie i w najbliższej przyszłości. Dla producentów statków powietrznych takie konsultacje są bardzo przydatne, a zarazem cenowo-opłacalne. Producent statków powietrznych potrzebuje takiego doradztwa w zasadzie przez cały czas, co zapewnia SA Group.

Usługi konsultacyjne dla sił zbrojnych i instytucji rządowych

Bazując na regionalnej obecności oraz na wiedzy na temat przemysłu obronnego oraz o wymaganiach w zakresie obronności wielu krajów w Europie, w państwach byłego Związku Radzieckiego oraz w krajach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, SA Group oferuje szeroką gamę usług konsultacyjnych w zakresie awioniki i elektroniki pokładowej, w odpowiedzi na przetargi ogłaszane w różnych krajach przez instytucje wojskowe i rządowe, a w tym w zakresie:

  • rozpoznania rynku;
  • wymagań operacyjne;
  • zarządzania projektem;
  • przygotowanie przetargu;
  • współpracy przemysłowej;
  • zakupów systemów;
  • prób eksploatacyjnych;
  • marketing projektu;
  • zabezpieczenia offsetowego.

Dodatkowo SA Group ma doświadczony personel, który jest w stanie wspierać klientów (rząd, siły powietrzne, wojska lądowe, marynarkę wojenną, itd.), którzy mogą brać udział w realizacji porozumienia offsetowego.

Wymienieni wyżej klienci to tylko kilka przykładów na możliwości SA Group. Ogólnie rzecz biorąc SA Group oferuje usługi konsultacyjne dotyczące dowolnego typu systemów awioniki

Żołnierze w terenie