Oferta

Usługi instalacyjne

Usługi instalacyjne

Dowolne rozwiązanie systemu awioniki dla dowolnego
typu statku powietrznego.

Jako organizacja oferująca usługi techniczne posiadająca certyfikaty EASA- oraz FAA Part 145 i jako centrum serwisowe cieszące się dobrą renomą, prowadzące autoryzowane obsługi urządzeń dostarczanych przez większość wiodących producentów awioniki na świecie SA Group oferuje instalowanie na statku powietrznym dowolnego typu urządzenia awioniki pokładowej, a w tym:

 • monitorów Electronic Flight Instrument System (EFIS)
 • wyposażenia łączności satelitarnej transmisji danych
 • podręcznych komputerów załogi (Electronic Flight Bag - EFB)
 • systemów automatycznego sterowania lotem
 • urządzeń obserwacji w podczerwieni i innych urządzeń elektrooptycznych
 • pokładowych stacji radiolokacyjnych i innych urządzeń obserwacyjnych
 • systemów nawigacyjnych
 • systemów transmisji danych
 • systemów żyroskopowych i przyrządów pokładowych
 • zintegrowanych wskaźników kursu i azymutu oraz sztucznych horyzontów
 • systemów zarządzania lotem (FMS)
 • systemów zapobiegania przed zderzeniami (ACAS & TCAS)
 • systemów przekazywania komunikatów tekstowych CPDLC (ACARS, Link2000+, FANS)
 • systemów obserwacji
 • systemów poszukiwawczo-ratowniczych
 • zaawansowanych systemów ostrzegania o zderzeniu z przeszkodami terenowymi (Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS)/Terrain Awareness Warning System (TAWS)
 • systemu nawigacyjnych Distance Measuring Equipment (DME) / Tactical Air Navigation System (TACAN)
 • transponderów identyfikacji swój-obcy (IFF)
 • wyposażenia wymaganego do operowania w przestrzeni powietrznej ze zredukowaną separacją pionową (Reduced Vertical Separation Minima - RVSM)
 • pokładowych rejestratorów parametrów lotu(FDR)
 • rejestratorów głosów w kabinie (CVR)
 • systemów ADS-B i Mode-S
 • systemów odbioru informacji TIS i FIS
 • systemów nawigacji satelitarnej (GPS/EGNOS/GLONASS/GAGAN)
 • systemów łączności satelitarnej oraz śledzących (Inmarsat, Iridium, KA, KU)
 • systemów B-RNAV i P-RNAV, APV/LPV
 • wielu innych urządzeń


SA Group przeprowadził instalację powyższych urządzeń i systemów na ponad 250 typach statków powietrznych, a wciąż prowadzi ich instalację na nowych typach.

śmigłowiec

Podstawą jest jakość

Niezwykle doświadczony personel techniczny firmy jest dumny ze swojej pracy, a wszelkie instalacje są prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych, przez odpowiednio przygotowanych pracowników, z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości. Po instalacji prowadzi się próby naziemne i próby w powietrzu funkcjonowania zainstalowanych urządzeń, z wykorzystaniem najwyższej jakości sprzętu testowego i pomiarowego. Każdy projekt instalacji jest wykonywany z myślą o jak najłatwiejszej obsłudze technicznej, a jego realizacja następuje w jednym z odpowiednio przygotowanych hangarów firmy SA Group lub przez zespoły serwisowe firmy bezpośrednio u klienta, niekiedy we współpracy z pracownikami firm partnerskich czy przedstawicielami klienta.

Żołnierze w terenie