Oferta

Opracowanie i wytwarzanie

Opracowanie i wytwarzanie

SA Group projektuje i rozwija złożone modyfikacje awioniki, obejmujące zmiany strukturalne
płatowca oraz zmiany w jego wyposażeniu radioelektronicznym, tak że uzyskany system jest po modyfikacji natychmiast gotowy do użycia. Realizacja może obejmować zmiany w całym płatowcu, od nosa po część ogonową. Firma zapewnia pełne połączenia zamontowanych urządzeń z pozostałymi systemami, np. EFIS 127x127 mm obejmuje montaż interfejsu zgodnego ze standardem Part-25 do połączenia z systemia samolotu oraz ze specjalnym wyposażeniem misji, interfejsy są specjalnie zaprojektowane, by dostosować je do konkretnego zadania. Do wspomnianego EFISa może być podpięta (na przykład) kamera, urządzenie do obserwacji w podczerwieni czy radiolokator obserwacji bocznej.
Wydział projektowo-rozwojowy przygotowuje też wiele niezbędnych dokumentów do certyfikacji modernizacji systemu awionicznego, a w tym:

 • zalecenia techniczne
 • programy certyfikacyjne
 • plany organizacji tablicy przyrządów i kabiny
 • diagramy okablowania
 • rysunki konstrukcyjne struktury płatowca
 • kalkulacje wytrzymałościowe struktury
 • zapisy dotyczące realizacji
 • analizy obciążeń
 • kalkulacje rozłożenia mas
 • opracowane procedury sprawdzenia na ziemi i w powietrzu
 • dokumenty sprawności technicznej
 • poprawki do instrukcji użytkowania statku powietrznego
 • ocena wzajemnego oddziaływania elektromagnetycznego.

Wszystkie wymienione dokumenty, a także inna niezbędna dokumentacja może być przygotowana przez SA Group by certyfikować dokonane zmiany i tym samym dokończyć proces modernizacji statków powietrznych różnych typów i klas. Doskonale wykwalifikowani inżynierowie są zatrudnieni we wszystkich oddziałach

Obrazek techniczny

 

SA Group na całym świecie. Nasi inżynierowie mają wielkie doświadczenie, niekiedy sięgające nawet 40 lat pracy w branży awionicznej. SA Group nadal przygotowuje kolejne kadry techniczne oraz doskonali doświadczony personel przeszkalając ich w wykorzystaniu najnowszych technologii w dziedzinie awioniki i elektroniki pokładowej.

Dzięki temu zespół inżynierów firmy jest w stanie podjąć każde wyzwanie na polu awioniki i elektroniki pokładowej.

Żołnierze w terenie