Oferta

Obsługi techniczne, naprawy i remonty

Obsługi techniczne, naprawy i remonty

Od czasu swego powstania, SA Group traktuje obsługi techniczne, naprawy i remonty (MRO) jako integralną, istotną część swojej działalności. Mając wysoko kwalifikowaną kadrę techniczną oraz warsztaty w Danii, Szwecji, Norwegii, Republice Czeskiej, Grecji, Bahrajnie, Indiach, Malezji oraz w krajach dawnego Związku Radzieckiego, SA Group oferuje szeroką gamę usług serwisowo-technicznych, a w tym:

  • naprawy i remonty sprzętu awionicznego;
  • możliwość dotrzymania standardów EASA & FAA;
  • wynajmowanie bądź wymianę urządzeń i sprzętu;
  • możliwość dokonywania obsług na całym świecie przez 24 godziny na dobę

Mając certyfikaty EASA- oraz FAA Part 145, oraz wiele lokalnych dopuszczeń związanych z obsługą techniczną, a także dysponując ponad 35 letnim doświadczeniem na polu obsług technicznych systemów awioniki, SA Group obsługuje ponad 16 000 różnych typów części i komponentów, z których składają się urządzenia i wyposażenie. Stanowią one produkcję większości wiodących firm awionicznych na świecie. Usługi serwisowo-techniczne są prowadzone przez każdy z oddziałów SA Group.

Naprawy i remonty

SA Group utrzymuje szerokie możliwości w zakresie napraw i remontów, bazując na porozumieniach z producentami sprzętu, na podstawie odpowiednich standardów technologicznych. SA Group posiada takie porozumienia i licencje od większości wiodących producentów wyposażenia awionicznego na świecie, w tym między innymi z: Honeywell, Rockwell Collins, Garmin, Universal Avionics Systems Corporation i wiele innych.
Oznacza to, że SA Group jest w pełni zabezpieczana przez producentów wyposażenia i sprzętu w dostawy części zamiennych, udostępnienie niezbędnej wiedzy i technologii napraw, dokumentacji technicznej, dzięki czemu naprawy i remonty są prowadzone na bardzo wysokim poziomie, z korzyścią dla klienta. Dodatkowo naprawy i remonty sprzętu zdemontowanego z samolotu są prowadzone szybko, dzięki sprawnemu systemowi logistycznemu SA Group.

Bazą do uzyskania wysokiej jakości oraz efektywności napraw i remontów jest wysokiej jakości sprzęt pomiarowy i testujący, w który SA Group poważnie zainwestował. Zakupiono między innymi automatyczne systemy testowe dla wyświetlaczy EFIS i komputerów zarządzania lotem (FMS), a nasz dobrze wyszkolony personel techniczny ma duże doświadczenie na polu systemów awioniki oraz ich łączenia z systemami statku powietrznego, w tym w zakresie sprawdzenia i optymalizacji parametrów. Co więcej, wszelkie sprawdzenia i naprawy są prowadzone w zgodzie ze specyfikacjami opracowanymi przez producentów danego sprzętu, zapewniając najlepszą diagnostykę niesprawności, tak jak nakazuje to producent wyposażenia bądź/i statku powietrznego.

Wynajem i wymiana wyposażenia

Aby zmniejszyć czas pozostawania statku powietrznego na ziemi (AOG), operatorzy statków powietrznych często wymagają jak najszybszego powrotu statku powietrznego do eksploatacji. W takich sytuacjach SA Group oferuje wynajem lub wymianę części 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem efektywnego systemu logistycznego, który obejmuje magazyny w różnych krajach świata oraz korzysta ze wsparcia większości wiodących producentów i sprzedawców awioniki z całego świata.

Żołnierze w terenie