Oferta

SA Group

logo SA Group

SA group Dania

Kompletne rozwiązania w zakresie pokładowych systemów awioniki dla cywilnych i wojskowych statków powietrznych

Niezwykle doświadczona organizacja dostarczająca awionikę pokładową

  • wsparcie logistyczne;
  • certyfikacja;
  • szkolenia;
  • obsługi techniczne;
  • dalszy rozwój dostarczonych produktów;
  • produkcja;
  • dopuszczenia SA Group;
  • projektowanie i opracowanie;
  • instalowanie na statku powietrznym;
  • usługi konsultacyjne.


Ponad 37 lat doświadczenia na polu awioniki pokładowej;
Dopuszczenia do obsług, napraw i remontów ponad 16 000 różnych części i komponentów; Wykonano ponad 3000 instalacji na statku powietrznym;
Prace wykonywane na ponad 250 typach statków powietrznych;
Ponad 700 przeprowadzonych procedur certyfikacyjnych oraz aneksów do certyfikatów.

 

Żołnierze w terenie