Spółka FORCEPOL dystrybutorem oświetlenia podczerwieni OBSIDIANTM od Telva.

20 marca 2024 Spółka Forcepol podpisała umowę na pełnienie funkcji oficjalnego dystrybutora produktów oświetleniowych Telva, w tym rewolucyjnego systemu oświetleniowego OBSIDIAN. Charakteryzuje się ono ograniczonym zasięgiem działania, podobnie do tradycyjnych urządzeń IR, ale wyróżnia go cecha niezwykle istotna – jest niewidoczny z daleka. Dzięki temu OBSIDIAN idealnie sprawdza się w działaniach taktycznych, umożliwiając bezpieczne przemieszczanie się pojazdami, zakładanie baz operacyjnych czy budowę prowizorycznych mostów, nie zdradzając przy tym swojej obecności obserwatorom znajdującym się na pewnej odległości. To przełomowe rozwiązanie otwiera nowe możliwości dla sektora obronnego.

PDF

Stoisko POLSECURE 2022